Правила та умови використання SEVLUSH.NET

Цей документ включає правила та умови (надалі – «Правила») використання вами (надалі – «Користувач») сайту sevlush.net (надалі – «Веб-сайт»).

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Ці Правила визначають порядок доступу та використання Веб-сайту, а також отримання послуг та використання продуктів, що пропонуються за допомогою Веб-сайту.

1.2. Користувачу необхідно уважно ознайомитись із цими Правилами перед використанням Веб-сайту.

1.3. Ці Правила вступають в силу та стають обов’язковими для Користувача і власника Веб-сайту, в момент, коли Користувач вперше відвідав Веб-сайт, зареєструвався на ньому, використав послуги чи товари, що пропонуються на Веб-сайті, розмістив інформацію, яка стала складовою Веб-сайту.

1.4. Якщо Користувач не погоджується із Правилами, він/вона не мають права використовувати Веб-сайт.

1.5. Власник Веб-сайту не гарантує, що Веб-сайт чи його зміст буде доступним завжди, а інформація, розміщена Користувачем, та яка стала складовою Веб-сайту, не буде видалена у зв’язку із законними вимогами третіх осіб або уповноважених органів.

 

2. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦИХ ПРАВИЛ

2.1. Ці Правила можуть бути змінені, модифіковані, оновлені власником Веб-сайту у будь-який час без попереднього повідомлення Користувача.

2.2. Користувач зобов’язаний постійно ознайомлюватись з Правилами, у тому числі зміненими, з метою їх дотримання, перед використання Веб-сайту.

2.3. Користувач вважається таким, що погоджується із змінами, модифікаціями та оновленнями Правил, якщо продовжує використання Веб-сайту.

2.4. Якщо Користувач не погоджується з зміненими Правилами, він/вона зобов’язані припинити використання Веб-сайту.

 

3. ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА

Користувач гарантує, що він/вона:

• має право укладати угоди відповідно до застосовуваного права та є правоздатним/-ою;

• надає власнику Веб-сайту належну, достатню, коректну та повну інформацію про себе;

• не буде втручатись, порушувати або іншим чином погіршувати роботу Веб-сайту;

• не порушуватиме безпеку Веб-сайту;

• не буде завантажувати файли, що містять віруси, троянські програми, часові бомби, шкідливі файли або будь-які інші програмні продукти, що можуть порушити чи погіршити роботу Веб-сайту, пошкоджувати комп’ютер або іншу власність третіх осіб;

• не буде відправляти, завантажувати або робити доступними іншим чином на Веб-сайті матеріали, що містять спам, небажану пошту, попередження про віруси, несанкціоновану рекламу або будь-яку іншу інформацію, що вводить в оману;

• негайно повідомлятиме за запитом власника Веб-сайту додаткову інформацію про себе;

• використовуватиме Веб-сайт, його зміст, послуги та товари, що пропонуються за допомогою Веб-сайту, лише для власних цілей;

• не буде використовувати Веб-сайт з метою порушення прав та законних інтересів третіх осіб;

• інформація, яку він буде розміщувати за допомогою Веб-сайту, та яка може стати його складовою або доступною в межах адреси Веб-сайту, буде належати йому відповідно до застосовуваного законодавства.

 

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1. Веб-сайт та його зміст належать власнику Веб-сайту, його афілійованим особам, ліцензіарам, та захищені правами інтелектуальної власності або іншими майновими правами.

4.2. Ці Правила дозволяють використовувати Веб-сайт лише для власних цілей.

4.3. Користувач не може відтворювати, поширювати, модифікувати, створювати похідні твори, здійснювати публічний показ та демонстрацію, зберігати або передавати будь-які матеріали Веб-сайту.

4.4. Користувач не має права робити копії матеріалів, що містяться на Веб-сайті, а також видаляти або змінювати інформацію з Веб-сайту.

4.5. Користувач не може використовувати в комерційних цілях будь-яку частину Веб-сайту, а також робити її доступною для третіх осіб.

4.6. Користувач має право розміщувати за допомогою Веб-сайту лише ту інформацію, якою він володіє належним чином відповідно до застосовуваного законодавства. У випадку, якщо інформація, яка була розміщена Користувачем та яка стала складовою Веб-сайту, порушує права та законні інтереси третіх осіб, то Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за кожен факт такого порушення.

 

5. ПРАВОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Зміст Веб-сайту не може трактуватись як юридична, фінансова, податкова, технічна чи інша рекомендація.

 

6. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО

6.1. Ці Правила були складені відповідно до права України.

6.2. Будь-які відносини власника Веб-сайту та Користувача щодо виконання цих Правил регулюються правом України.

6.3. Спори щодо укладення, виконання та порушення цих Правил вирішуються шляхом переговорів. У разі, якщо власник Веб-сайту та Користувач не можуть вирішити спір в порядку переговорів, то такий спір вирішується компетентним судом України.

 

7. КОНТЕНТ ТРЕТІХ ОСІБ

7.1. Власник Веб-сайту, Користувач та треті особи можуть розміщувати на Веб-сайті інформацію, рекламу, логотипи, посилання інші матеріали третіх осіб.

7.2. Власник Веб-сайту не контролює та не спонсорує третіх осіб та їхній контент.

7.3. Власник Веб-сайту несе відповідальність за якість, точність та правомірність контенту третіх осіб лише у разі самостійного розміщення такої інформації.

7.4. Власник Веб-сайту не відповідає за точність, правомірність, дотримання прав інтелектуальної власності щодо контенту третіх осіб, розміщеного безпосередньо Користувачем або іншими користувачами. У такому разі відповідальність за дотримання законних прав та інтересів третіх осіб, які є власниками контенту, несуть Користувач або особи, що розмістили цей контент.

7.5. Власник Веб-сайту має право видаляти будь-який контент третіх осіб, що є складовою Веб-сайту або знаходить в межах адреси Веб-сайту, у зв’язку із законними вимогами третіх осіб, які є власниками такого контенту, або уповноважених органів.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПРАВИЛ

У випадку порушення цих Правил або інших угод між власником Веб-сайту та Користувачем, власник Веб-сайту може припинити дію цих Правил та інших угод з Користувачем, а також скасувати будь-які реєстрації Користувача на Веб-сайті та його аккаунти.

 

9. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. Власник Веб-Сайту не гарантує, що файли та інші матеріали, доступні для перегляду та скачування на Веб-сайті, не будуть містити віруси, троянські програми, шкідливе програмне забезпечення, будуть точними та коректними, сумісними із комп’ютером або іншим обладнанням Користувача, а також не порушують прав третіх осіб.

9.2. Власник Веб-сайту попереджає про відсутність відповідальності за будь-які збитки, завдані вірусами, троянськими програмами, шкідливим програмним забезпеченням, іншою інформацією, які стали доступними у зв’язку із використанням Веб-сайту.

9.3. Веб-сайт, його зміст, продукти та послуги, що пропонуються на Веб-сайті, надаються «як є».

9.4. Користувач здійснює використання Веб-сайту, розміщення інформації, що може стати частиною Веб-сайту, скачування інформації з Веб-сайту на власний ризик та не може звертатись з претензіями до власника Веб-сайту щодо змісту та якості Веб-сайту.

9.5. Матеріали, що містяться на Веб-сайті можуть включати технічні та інші неточності та помилки.

9.6. Власник Веб-сайту не гарантує, що результати використання Веб-сайту будуть відповідати вимогам Користувача.

 

10. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Якщо будь-які положення цих Правил є незаконними або втрачають свою силу, інші положення Правил є чинними.

 

11. КОМПЕНСАЦІЯ

Користувач зобов’язаний захищати, компенсувати, а також звільняти власника Веб-сайту, його афілійованих осіб, ліцензіарів, працівників, посадових осіб, агентів, контрагентів, правонаступників від будь-яких вимог, претензій, скарг, збитків, відповідальності, витрат, що виникають у зв’язку із порушенням цих Правил або використанням Веб-сайту чи розміщенням інформації, що стала складовою Веб-сайту.

12. ФОРС-МАЖОР

Власник Веб-сайту не несе відповідальності за будь-які порушення зобов’язань за цими Правилами або іншими угодами між Користувачем та власником Веб-сайту, якщо таке порушення сталось поза розумним контролем власника Веб-сайту, включаючи, але не обмежуючись, страйками, війнами, актами парламенту, потопами, пожежами, землетрусами тощо.

 

13. COOKIES

Власник Веб-сайту може використовувати Cookies для покращення роботи Веб-сайту.

 

14. ЦІЛІСНА УГОДА

Ці Правила є цілісною, єдиною угодою між власником Веб-сайту та Користувачем щодо використання Веб-сайту, його змісту, контенту третіх осіб, послуг та товарів, що пропонуються за допомогою Веб-сайту.

 

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Будь-які запитання, запити, нотатки, претензії щодо роботи Веб-сайту повинні направлятись за наступними контактами:

Email: admin @ sevlush.net

Номери телефонів: 093 550 55 85, 050 550 55 85, 096 550 55 85

 

Публічний договір

Статистика / кабінет абонента

Пошук

������ �����������